Maria Bagate

vCard

Associates

Zulassung bei der Rechtsanwaltskammer Paris seit 2007

Ausbildung
  • Zerifikat im Europäischen Recht an der Universität Montesquieu Bordeaux IV
  • Master I/LL.M. im Deutschen Recht an der Universität Bayreuth
  • Master II (Forschungsorientiert) im Europäischen Rech an der Universität Montesquieu Bordeaux IV
Sprachen
  • Französich
  • Englisch
  • Deutsch